Instrukcja montaży wykładziny elektroprzewodzącej

Montaż wykładzin rozpraszających i przewodzących ładunki elektrostatyczne

Montaż wykładzin rozpraszających ładunki elektrostatyczne

Wykładziny rozpraszające ładunki elektrostatyczne dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków posiadają zdolność rozpraszania powstających ładunków w całej swojej objętości. Dlatego podłogę w wersji rozpraszającej, gdzie wymagany jest opór upływu R2  109 Ω, można wykonać według zaleceń jak dla innych wykładzin.

Montaż wykładzin przewodzących ładunki elektrostatyczne

- Posadzki przewodzące, dla których wymagany opór upływu wynosi R2  106 Ω wykonuje się przyklejając wykładzinę przewodzącą na całej powierzchni do podłoża. Wykładzina posiada spód stanowiący lustro przewodzące, co pozwala na jej montaż przy pomocy dyspersyjnego kleju akrylowego.

W celu prawidłowego odprowadzenia zebranych z wykładziny ładunków elektrostatycznych należy:

-  przed montażem wykładziny w pomieszczeniu wykonać magistralę uziemiającą. Magistrala powinna być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z projektem,

do magistrali uziemiającej doprowadzić odcinki taśmy miedzianej ułożone poprzecznie do arkuszy wykładziny, w odległości ok. 0, 20 m od ściany przez całą szerokość pomieszczenia w ilości zależnej od długości pomieszczenia:

o w pomieszczeniach o długości do 10 m - jeden odcinek taśmy miedzianej,

o w pomieszczeniach o długości od 10 do 20 m - dwa odcinki taśmy miedzianej,

o w pomieszczeniach o długości ponad 20 m - odcinki taśmy miedzianej ułożyć co 20 m,

- w przypadku wykonywania połączeń arkuszy wykładzin ułożyć ok. 1 m odcinek taśmy miedzianej w miejscu połączenia,

- odcinki taśmy miedzianej przyklejać do wykładziny klejem przewodzącym

- wykładzinę kleić do podłoża dyspersyjnym klejem akrylowym.

Przygotowanie podłoża, klejenie, łączenie arkuszy wykładziny oraz wykończenie przy ścianie należy prowadzić tak jak dla innych elastycznych wykładzin podłogowych.